Ekologiczna pielęgnacja użytków zielonych

Maszyny firmy Einboeck stosowane do Ekologicznej pielęgnacji użytków zielonych mają na celu poprawienie kondycji uprawy oraz utrzymanie gleby w stanie odpowiedniej sprawności.

Einboeck – Pielęgnacja murawy sportowej

Einboeck – Siewnik do użytków zielonych

Einboeck – Agregat do uprawy użytków zielonych